title

Susitikimuose su rajono meru - klausimų gausa bei rūpestis krašto ateitimi

 

Šiuo metu vyksta kasmetiniai Molėtų rajono mero Stasio Žvinio susitikimai su gyventojais. Meras jau lankėsi Mindūnų, Videniškių, Joniškio, Suginčių, Luokesos ir Balninkų seniūnijose, susitiko su gyventojais seniūnijų centruose, pabuvojo Šnieriškių, Verbiškių, Skudutiškio, Žiūrų, Kijėlių, Luokesos gyvenvietėse, susitiko su verslo, kaimo turizmo atstovais, ūkininkais Antalakajos, Juodakampio, Pagrabuosčių, Smėlinkos, Duobužių, Ažušilių, Kašeikių, Girsteitiškio, Dapkūniškių, Pagojaus kaimuose.

„Džiugu matyti, kad kaimas įgauna naujų spalvų, jame kuriasi ir įsitvirtina iš miesto ar užsienio grįžę jauni žmonės, turintys originalių verslo ir veiklos idėjų, mokantys užsienio kalbų, aktyviai naudojantys naujas technologijas, stiprėja kaimo turizmo sodybos, modernią techniką naudoja ūkininkai. Kita vertus, matome ir kitus kol kas neišvengiamus dalykus: daugelyje vietovių gyventojų mažėja, jie sensta, atsiranda didesnis socialinės pagalbos poreikis, kyla naujų iššūkių įvairias paslaugas teikiančioms savivaldybės įstaigoms", - po pirmųjų susitikimų mintimis dalijosi meras.

Labiausiai gyventojams rūpimos ir aptariamos temos: gyvenviečių ir kaimų gatvių tvarkymas, žvyrkelių asfaltavimas, socialinės paslaugos, ypač vienišiems, atokiau gyvenantiems žmonėms, vandens ir nuotekų kainos, atliekų surinkimas,  autobusų tvarkaraščiai, kompensavimas už kurą, registracijų pas šeimos gydytoją ir odontologą tvarkos, sveikatos įstaigų paslaugų kokybė ir ateitis, Savivaldybės išlaikomų pastatų būklė,  kultūros renginių organizavimas, šios veiklos finansavimas, bendruomenių veikla ir pan.

Po visų susitikimų seniūnijose ir Molėtų mieste bus surengta tradicinė mero spaudos konferencija, kurioje į svarbiausius gyventojų klausimus bus kviečiami atsakyti konkrečių įstaigų ir organizacijų atstovai, savivaldybės specialistai.

Lapkričio 7  d. numatyti susitikimai su Inturkės, lapkričio 8 - Giedraičių seniūnijų gyventojais.

  
  

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-31 08:52:49